Procent osvetlitve

V projektu je potrebno podati % osvetlitve posameznih prostorov. Obstaja več poti kako pridemo do želene informacije, sam se na pot najraje podam s pomočjo Dynamo-a. Spodaj se nahaja povezava do videa in kode.

 1. V Family-i oken naredimo nov Instance parameter Glazing Area, ki nam računa površino šipe
 2. V projektu naredimo Room Schedule, v katerega dodamo 2 parametra
 3. Windows Area (površina vseh oken v določenem prostoru, rezultat dobimo s pomočjo Dynamo-a)
 4. Glazing % (Calculated parameter, razmerje površine oken in prostora)
 5. Zaženemo Dynamo in odpremo nov projekt
 6. Preko Packages zavihka naložimo SteamNodes kode
 7. Koda zapisana v Dynamo-u izgleda takoS1S2

Video

Koda za Dynamo

 

 

 

To CUT or not to CUT

Ko naložimo Family-o v Revit, se nam dostikat zgodi, da nam Family-e noče rezati (Cut) na višini Floor Plan-a ali Section-a, ampak nam jo vedno pokaže v celoti. To je povezano s tem, v katero Category-o spada naša Family-a.

Da bi ugotovili, katere Category-e je možno rezati (Cut) in katere ne, kliknemo na ukaz OBJECT STYLE (Slika 1)

Slika 1: Komanda OBJECT STYLE
Slika 1: Komanda OBJECT STYLE

Category-e, ki so pri zavihku Cut pobarvane sivo, jih ne moremo v nobenem pogledu rezati. (Slika 2)

Slika 2
Slika 2

Natančno vrtenje prereznih črt

Včeraj se mi je zgodilo, da sem med risanjem objekta s stenami pod različnimi koti ugotovil, da stene in prerezi na delu objekta niso popolnoma pravokotni. Napaka se pokaže v nezmožnosti kotiranja takšnih sten v prerezih.

Slika 1: Prerezna črta in stena nista pravokotni!
Slika 1: Prerezna črta in stena nista pravokotni!

Prerezne črte sem moral zavrteti pravokotno na steno. Izberemo prerezno črto -> Rotate (RO). Točke vrtenja ni mogoče pripeti na prerezno črto, brez tega pa natančna rotacija ni mogoča.

Vsi prerezi so bili že nastavljeni, zato bi bilo brisanje prereznih črt in ponovno nastavljanje prerezov zamudno opravilo. Obstaja preprost način za natančno vrtenje prereznih črt. Pomagati si moramo z referenčno ravnino!

 1. Referenčno ravnino narišemo pravokotno na steno. Architecture -> Ref Plane (RP)

  Slika 2: Referenčna ravnina pravokotno na steno
  Slika 2: Referenčna ravnina pravokotno na steno
 2. Izberemo referenčno ravnino in nato ukaz Move (MV).
 3. Izberemo točko na referenčni ravnini in jo premaknemo proti glavi prerezne črte.
 4. S TAB-om izberemo točko na stiku prerezne črte in glave prereza (slika 3):

  s TABom izberemo točko na stiku prerezne črte in glave prereza
  s TABom izberemo točko na stiku prerezne črte in glave prereza

  Slika 4: Stanje po premiku referenčne ravnine
  Slika 4: Stanje po premiku referenčne ravnine
 5. Izberemo prerezno črto, nato ukaz Rotate (RO).
 6. Izberemo točko, ki se pojavi (Center of rotation) in jo pripnemo na stik prerezne črte in glave prereza. Če točka ni dosegljiva uporabimo TAB.

  Slika 5: Prestavimo točko vrtenja prerezne črte
  Slika 5: Prestavimo točko vrtenja prerezne črte
 7. Pomaknemo se proti repu prerezne črte in izberemo točko na stiku prerezne črte in repa prereza.

  Slika 6: druga točka
  Slika 6: druga točka – stik prerezne črte in repa prereza
 8. Kot tretjo točko izberemo točko na referenčni ravnini v bližini repa prereza (Slika 7).

  Slika 7: točka na ref. ravnini
  Slika 7: tretja točka na referenčni ravnini

Prerez je sedaj pravokoten na steno! Za konec s TAB-om izberemo referenčno ravnino in jo zbrišemo.

Slika 8: Prerez pravokoten na steno!
Slika 8: Prerez pravokoten na steno!

Note Block

Note block je dostikrat spregledana, ampak zelo uporaben ukaz v Revit-u. Najdemo jo pod VIEW/SCHEDULES in nam omogoča da symbol-om, ki jih imamo v Revit-u dodamo informacije.

Scenariji poteka nekako takole.

Pripravljene imamo tlorise, prereze, itd.., in želimo v načrte dodati npr. opis faznosti izgradnje objekta.  Prva opcija je da uporabimo navaden text, kar nam pa ne omogoča fleksibilnosti (spremembe opisa faz po različnih listih niso usklajene, ne moremo informaciji spraviti v tabele, itd.). Druga opcija je pa seveda uporaba Note Block-ov. Da bi pa lahko uporabili Note Block-e, si moramo prvo pripraviti GENERIC ANNOATATION familijo.

Kliknemo NEW/FAMILY/ANNOTATIONS in izberemo predlogo Metric Generic Annotation

NB_1

Naredimo nov LABEL mu določimo parameter

NB_2

To ponovimo za vse parametre, ki jih želimo imeti

NB_3

Naložimo family-o v projekt in ustvarimo tabelo VIEW/SCHEDULES/NOTE BLOCK

NB_4

V tabeli si izberemo parametre, ki smo jih pripravili v family-i

NB_5

Z ukazom ANNOTATE/SYMBOL family-o postavimo pogled jo označimo in vpišemo vrednosti parametrov

NB_6

Ponavljamo toliko časa, da zapišemo vse informacije

NB_7

Link family-e je tukaj

https://www.dropbox.com/s/sr7wo3w98ufjtv3/Annot_Faze.rfa?dl=0

Element ID

ID elementa je zelo uporabna stvar. Vsak element v modelu ima unikatno ID oznako, ki jo lahko uporabimo in zlorabimo na več načinov. Začetnemu uporabniku programa predstavlja predvsem znak za težave, saj se ID elementa pojavi, ko Revit javi napako na modelu

ID_1

Pride pa zelo prav, kadar moramo kalkulantu posredovati podatke o modelu (iskanje točno določenega elementa v modelu poteka hitreje). Naletimo na težavo, ker podatka o ID elementa ni v tabeli

ID_2

Kot pa pri večini problemov, ki nastanejo v Revit-u, je rešitev samo 2 klika stran.

Ustvarimo nov SHARED PARAMETER in ga poimenujemo Element ID (Type parametra mora biti NUMBER).

ID_3

Uvozimo parameter v projekt, pazimo da izberemo da gre za INSTANCE parameter in mu določimo kategorijo

ID_4

Zaženemo DYNAMO in napišemo kodo

ID_5

V tabeli dodamo parameter ID elementa in tabela je pripravljena

ID_6

Dynamo kodo najdete na spodnji povezavi

https://www.dropbox.com/s/utd2l3dztt4u3qs/Skriti%20parametri.dyn?dl=0

“TAB” izbira

“TAB” tipka ima v REVIT-u par super moči, ki uporabniku olajšajo delo v programu. Tab-Key-Word-Tutorials

1. IZBIRA ELEMENTA Kadar želimo med množico elementov izbrati točno določen element, nam ni potrebno uporabiti ukaza ZOOM (CAD stil reševanja težav), ampak se s kurzorjem postavimo v območje elementa, ki ga želimo izbrati in nato s tipko “TAB” ciklično izbiramo med elementi

2. CHAIN OF WALLS (deluje tudi za Linework) S kurzorjem se premaknemo nad steno (stena se nam obarva), nato s pritiskom na “TAB” izberemo vse stene, ki so povezane med sabo

TAB_1 TAB_2

3. CHAIN OF WALLS PARTIALLY (delna izbira) Kliknemo na steno, ki predstavlja prvi element v izboru, se s kurzorjem premaknemo nad zadnji element, kliknemo tipko “TAB” in imamo izbrane vse vmesne elemente

TAB_3 TAB_4