Orient to view

Orient to view in REVIT.

S pomočjo ViewCube lahko orientiramo 3D pogled na katerikoli tloris, prerez ali 3D pogled v projektu. Ukaz je zelo uporabne pri prikazu detajlov ali pomembnejših izsekov.

Postopek:

  1. V 3D pogledu, kliknite z desnio miškino tipko na ViewCube.
  2. Izberite Orient to View in nato tip pogleda ter ime.

strojne BIM 1

Ukaz obreže 3D pogled v meje izbranega pogleda.

strojne BIM 2

Slika 2.: 3D pogled orientiran na prerez 1-1.

Spajanje HVAC in elektro elementov s pomočjo ukaza Routing Solutions

3.    Spajanje s pomočjo ukaza Routing Solutions.

Za tretji primer vzemimo dve cevi na različnih ravninah, oseh in naklonih (slika 1).

Spajanje s pomočjo routing solutions

Slika 1: Pogled cevi v tlorisu, prerezu in 3D.

Postopek: Najprej označimo cevi, ki jih hočemo združiti (pomagamo si z uporabo tipke Ctrl). Nato kliknemo na ukaz Routing Solutions –

Routing solutions

Program nam ponudi več možnosti spajanja:

Spojene RS

Slika 2: Prvi predlog spajanja cevi.

Odpre se nov zavihek – Routing Solutions, kjer lahko izbiramo med različnimi predlogi spajanja. V konkretnem primeru imamo na voljo 5 možnosti. Izberemo tisto, ki nam najbol ustreza.

Spojene RS_2

Slika 3: Ena izmed rešitev.

Trim/Extend to corner (TR) – drugič

2.    Spajanje s pomočjo ukaza Trim/Extend to corner (TR).

Za drugi primer vzemimo dve cevi na različnih ravninah (slika 1).

Spajanje cevi na različnih ravninah

Slika 1: Pogled cevi v tlorisu, prerezu in 3D.

Z ukazom Trim/extend to corner (TR) TR najprej kliknemo na prvo cev in nato na drugo. Ukaz avtomatsko spoji obe cevi v točki navideznega križanja z novo vertikalno cevjo (slika 2).

Spojene na različnih ravninah

Pozor: Cevi je z ukazom TR potrebno izbrati v tlorisu!

Spajanje HVAC in elektro elementov s pomočjo ukaza Trim/Extend to corner (TR)

Nemalokrat se pri modeliranju strojnih in elektro inštalacij srečamo s problemom spajanja cevi, kanalov, kabelskih polic, itd. Poleg klasičnega “ročnega” spajanja, ko konec ene cevi z modeliranjem povežemo s koncem druge cevi, so tu še drugi lažji načini.

1.    Spajanje s pomočjo ukaza Trim/Extend to corner (TR).

Za prvi primer vzemimo dve cevi na isti ravnini (slika 1).

Pogled na cevi

Slika 1: Pogled cevi v tlorisu, prerezu in 3D.

Z ukazom Trim/extend to corner (TR) TR najprej kliknemo na prvo cev in nato na drugo. Ukaz avtomatsko spoji obe cevi v točki navideznega križanja (slika 2).

Navidezno križanje

Slika 2: točka navideznega križanja

Rezultat spajanja je viden na sliki 3.

Spojene cevi

Slika 3: Spojene cevi

Ukaz ni uporaben samo za spajanje cevi, ampak tudi prezračevalnih kanalov in kabelskih polic (HVAC). Prikazan je primer, ko so elementi v isti ravnini. V prihodnje bom predstavil še ostale meni znane načine spajanja.