Jet Grouting in Dynamo

In se drugi del dolga iz CGS konference…

Zelo uporabna metoda, kako modelirati Jet Grouting od nepropustnega terena do temeljne ploskve zidu in možnost avtomatičnega označevanja elementov.

Video

  • Imamo pripravljen Toposurface, ki predstavlja nepropusten teren in zid pod katerim bo potekala tesnitev
  • Uporabimo Model Lines, ki predstavljajo os po kateri bo potekala tesnitev (rišemo jo no Level-u, pod nepropustnim terenom) Jet_1
  • Za jet-e uporabimo Structural Column Family-o, kjer sta radiji in diameter  instance parameteraJet_2
  •  Koda v Dynamo-u izgleda takoJet_3
  • Označimo Model Lines
  • Določimo radiji jet-ov in razmak med njimi Jet_4
  • Označimo Toposurface in Face spodnje temeljne ploskve ziduJet_5
  • Izberemo SF Family-o in zaženemo DynamoJet_6
  • Potrebno je vpisati Mark posameznega elementa. Izberemo oznako in začetno številko pozicijeJet_7
  • Zaženemo Dynamo Jet_8Jet_9