Orient to view

Orient to view in REVIT.

S pomočjo ViewCube lahko orientiramo 3D pogled na katerikoli tloris, prerez ali 3D pogled v projektu. Ukaz je zelo uporabne pri prikazu detajlov ali pomembnejših izsekov.

Postopek:

  1. V 3D pogledu, kliknite z desnio miškino tipko na ViewCube.
  2. Izberite Orient to View in nato tip pogleda ter ime.

strojne BIM 1

Ukaz obreže 3D pogled v meje izbranega pogleda.

strojne BIM 2

Slika 2.: 3D pogled orientiran na prerez 1-1.