Procent osvetlitve

V projektu je potrebno podati % osvetlitve posameznih prostorov. Obstaja več poti kako pridemo do želene informacije, sam se na pot najraje podam s pomočjo Dynamo-a. Spodaj se nahaja povezava do videa in kode.

  1. V Family-i oken naredimo nov Instance parameter Glazing Area, ki nam računa površino šipe
  2. V projektu naredimo Room Schedule, v katerega dodamo 2 parametra
  3. Windows Area (površina vseh oken v določenem prostoru, rezultat dobimo s pomočjo Dynamo-a)
  4. Glazing % (Calculated parameter, razmerje površine oken in prostora)
  5. Zaženemo Dynamo in odpremo nov projekt
  6. Preko Packages zavihka naložimo SteamNodes kode
  7. Koda zapisana v Dynamo-u izgleda takoS1S2

Video

Koda za Dynamo