Natančno vrtenje prereznih črt

Včeraj se mi je zgodilo, da sem med risanjem objekta s stenami pod različnimi koti ugotovil, da stene in prerezi na delu objekta niso popolnoma pravokotni. Napaka se pokaže v nezmožnosti kotiranja takšnih sten v prerezih.

Slika 1: Prerezna črta in stena nista pravokotni!
Slika 1: Prerezna črta in stena nista pravokotni!

Prerezne črte sem moral zavrteti pravokotno na steno. Izberemo prerezno črto -> Rotate (RO). Točke vrtenja ni mogoče pripeti na prerezno črto, brez tega pa natančna rotacija ni mogoča.

Vsi prerezi so bili že nastavljeni, zato bi bilo brisanje prereznih črt in ponovno nastavljanje prerezov zamudno opravilo. Obstaja preprost način za natančno vrtenje prereznih črt. Pomagati si moramo z referenčno ravnino!

 1. Referenčno ravnino narišemo pravokotno na steno. Architecture -> Ref Plane (RP)

  Slika 2: Referenčna ravnina pravokotno na steno
  Slika 2: Referenčna ravnina pravokotno na steno
 2. Izberemo referenčno ravnino in nato ukaz Move (MV).
 3. Izberemo točko na referenčni ravnini in jo premaknemo proti glavi prerezne črte.
 4. S TAB-om izberemo točko na stiku prerezne črte in glave prereza (slika 3):

  s TABom izberemo točko na stiku prerezne črte in glave prereza
  s TABom izberemo točko na stiku prerezne črte in glave prereza

  Slika 4: Stanje po premiku referenčne ravnine
  Slika 4: Stanje po premiku referenčne ravnine
 5. Izberemo prerezno črto, nato ukaz Rotate (RO).
 6. Izberemo točko, ki se pojavi (Center of rotation) in jo pripnemo na stik prerezne črte in glave prereza. Če točka ni dosegljiva uporabimo TAB.

  Slika 5: Prestavimo točko vrtenja prerezne črte
  Slika 5: Prestavimo točko vrtenja prerezne črte
 7. Pomaknemo se proti repu prerezne črte in izberemo točko na stiku prerezne črte in repa prereza.

  Slika 6: druga točka
  Slika 6: druga točka – stik prerezne črte in repa prereza
 8. Kot tretjo točko izberemo točko na referenčni ravnini v bližini repa prereza (Slika 7).

  Slika 7: točka na ref. ravnini
  Slika 7: tretja točka na referenčni ravnini

Prerez je sedaj pravokoten na steno! Za konec s TAB-om izberemo referenčno ravnino in jo zbrišemo.

Slika 8: Prerez pravokoten na steno!
Slika 8: Prerez pravokoten na steno!

Spajanje HVAC in elektro elementov s pomočjo ukaza Trim/Extend to corner (TR)

Nemalokrat se pri modeliranju strojnih in elektro inštalacij srečamo s problemom spajanja cevi, kanalov, kabelskih polic, itd. Poleg klasičnega “ročnega” spajanja, ko konec ene cevi z modeliranjem povežemo s koncem druge cevi, so tu še drugi lažji načini.

1.    Spajanje s pomočjo ukaza Trim/Extend to corner (TR).

Za prvi primer vzemimo dve cevi na isti ravnini (slika 1).

Pogled na cevi

Slika 1: Pogled cevi v tlorisu, prerezu in 3D.

Z ukazom Trim/extend to corner (TR) TR najprej kliknemo na prvo cev in nato na drugo. Ukaz avtomatsko spoji obe cevi v točki navideznega križanja (slika 2).

Navidezno križanje

Slika 2: točka navideznega križanja

Rezultat spajanja je viden na sliki 3.

Spojene cevi

Slika 3: Spojene cevi

Ukaz ni uporaben samo za spajanje cevi, ampak tudi prezračevalnih kanalov in kabelskih polic (HVAC). Prikazan je primer, ko so elementi v isti ravnini. V prihodnje bom predstavil še ostale meni znane načine spajanja.